Chính sách chung

Tiêu chuẩn dịch vụ và quy định chung

  1. Các dịch vụ của Nội thất Quốc Phát được cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam
  2. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo trong việc sử dụng dịch vụ của Nội thất Quốc Phát vào những mục đích hợp pháp.
  3. Đối với người sử dụng là cá nhân, tổ chức, công ty… hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam phải tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo sử dụng dịch vụ của Nội Thất Quốc Phát vào các hoạt động hợp pháp theo luật của quốc gia có liên quan.
  4. Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của bạn và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
  5. Chúng tôi sẽ không hoàn trả lại bất kỳ khoản tiền nào do việc ngừng dịch vụ vì lý do vi phạm từ phía người sử dụng ở các mục đã nêu trên.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

  1. Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng.
  2. Nội thất Quốc Phát sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.
  3. Khách hàng chỉ cung cấp thông tin cá nhân trong các trường hợp có liên quan đến việc đăng ký dịch vụ. Thông tin chi tiết của khách hàng như họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại và email sẽ được lưu trữ để đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.
  4. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Khi khách hàng truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng khách hàng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.