Thi công xây dựng nhà ở H. Đơn Dương, Lâm Đồng

Thi công xây dựng tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, hạng mục nhà phố, từ phần thô cho đến phần hoàn thiện: thi công móng, thi công phần thân, mái, xây, trát, láng, chống thấm, ốp, lát, sơn bả…

Xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới